Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Informacja o trwającym naborze do udziału w Projekcie pn. "Lubuski Biznes ma POWER"
17 2021

Informacja o trwającym naborze do udziału w Projekcie pn. "Lubuski Biznes ma POWER"

 
NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”
 
Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,obejmujący nabór:
Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz
Załącznik nr 4 oraz
Załącznik nr 5
 
rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00, a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy, rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00
 
oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30
 
lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary
 
lub elektronicznie na adres e-mail: e-mail.
 
Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy
rekrutacyjnych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 531 477 970, +48 533 496 716
oraz adresem e-mail: 
e-mail
Dokumenty Rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronach:
www.opzl.pl
www.akapit.edu.pl/power
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook