• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZEPINA
11 2017

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZEPINA

 
 
I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rzepin, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rzepin, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Rzepin na 2018 rok.
Wnioski szczegółowo uzasadnione z przybliżonym kosztem zadania do projektu budżetu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku.
 
Sławomir Dudzis
Burmistrz Rzepina

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją