• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Podsumowanie I edycji kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”
24 2019

Podsumowanie I edycji kampanii społecznej „Bezpieczny Dom”

 
Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z gminą Rzepin rozpoczęła kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem „Bezpieczny Dom”.
 
Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Rzepinie Komendant Powiatowy PSP w Słubicach – mł. bryg. Wojciech Śliwiński oraz Burmistrz Rzepina – Sławomir Dudzis podpisali długoterminowe porozumienie o wspólnych działaniach w tym zakresie. Porozumienie obejmuje swym zasięgiem całą gminę Rzepin oraz nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest ograniczenie przypadków zatruć ludzi tlenkiem węgla oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów budynków mieszkalnych. Zasięg czasowy akcji zakupu lub wymiany czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2019 – 2023.
 
Z końcem roku zakończyła się I edycja w/w programu, która swym zasięgiem czasowym obejmowała lata 2014-2018 i polegała na tym, że samorządy gminne wzięły na siebie ciężar zakupu urządzeń oraz wyznaczyły z zasobów komunalnych mieszkania oraz inne obiekty komunalne jako zakwalifikowane do montażu lub wymiany urządzeń pomiarowych w postaci tzw. czujek tlenku węgla lub dymu. W terminach wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Słubicach oraz lokalnych jednostek OSP udawali się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania urządzeń. Ponadto w ramach akcji propagandowej wszyscy mieszkańcy zostali poinstruowani przez strażaków w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. W każdym z pomieszczeń została sprawdzona przy pomocy anemometru skuteczność wentylacji oraz przekazano materiały o charakterze profilaktycznym związane z zagrożeniami występującymi w okresie grzewczym. Do każdego obiektu strażacy docierali wraz z przedstawicielami wyznaczonych Zakładów Gospodarki Komunalnej. Czujki montowane były nieodpłatnie i stanowiły własność Zakładów Gospodarki Komunalnej.
 
W ramach ubiegłego programu w lokalach mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy Rzepin zamontowano 45 czujek czadu. W tym okresie na terenie gminy Rzepin odnotowano 3 zdarzenia związane z zatruciem tlenku węgla. We wszystkich przypadkach załączona czujka zaalarmowała mieszkańców o możliwym zagrożeniu. Można więc stwierdzić, iż w przypadku 3 rodzin (mieszkań) urządzenia służące do wykrywania czadu i dymu przyczyniły się bezpośrednio do uratowania ich zdrowia i życia.   

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją