• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Strażak czy kominiarz? Wybór należy do Ciebie!
02 2019

Strażak czy kominiarz? Wybór należy do Ciebie!

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach przypomina, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach:
 1. Od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
 2. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
 3. W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
 
Niezależnie od powyższego co najmniej raz w roku należy poddać
 okresowej kontroli stan techniczny przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez uprawnionego kominiarza.
 
Odpowiedzialność karna właścicieli i zarządców budynków
Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: przeprowadzeniu corocznego przeglądu kominiarskiego lub też zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Co zrobić, gdy zapala się sadza w kominie ?
Gdy zapali się sadza w kominie należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy wygasić ogień w piecu lub kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urządzeń. Kategorycznie zabronione jest wlewanie do palącego się komina wody, gdy grozi to jego rozerwaniem.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją