• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Gmina Rzepin realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Żłobek samorządowy „Jarzębinka” w Rzepinie”.
28 Listopad 2018

Gmina Rzepin realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Żłobek samorządowy „Jarzębinka” w Rzepinie”.

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rzepin realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “ Żłobek samorządowy „Jarzębinka”   w Rzepinie”.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 806 858,25 zł w żłobku samorządowym zostanie utworzonych 30 miejsc dla dzieci do 3 roku życia oraz zostanie dofinansowane funkcjonowanie żłobka w okresie do 30.11.2020 r.,
Celem głównym projektu – prócz wsparcia finansowego utworzenia i działalności żłobka -  jest powrót na rynek pracy przez 30 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 dzięki i tym samym objęcie wsparciem kobiet (biernych zawodowo, bezrobotnych, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym), opiekujących się dziećmi do lat 3. W grupie docelowej projektu znajdzie się również min. 9 osób samotnie wychowujących dziecko/ci
 
Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane problemy związane z brakiem wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rzepin, ograniczoną możliwością powrotu na rynek pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, wysokie koszy opłat za opiekunkę/opiekuna prywatnego, obawy przed powrotem na rynek pracy i pozostawieniem dziecka pod opieką innych osób, co znacznie utrudnia godzenie życia zawodowego i prywatnego.
 
W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry do opieki nad dziećmi w nowo powstałym żłobku: 4 opiekunów z co najmniej 2-letnim doświadczeniem oraz posiadających co najmniej średnie wykształcenie; 1 pielęgniarkę, która poza czynnościami pielęgniarskimi będzie również pełniła funkcje opiekunki;  kucharka do której obowiązków będzie należało przygotowywanie posiłków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci (np. bezglutenowych, uwzględniających specjalne zalecenia lekarza itd.) ich nakładanie, rozdawanie dzieciom, sprzątanie po posiłkach.
W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie żłobka i placu zabaw -  sprzęty i meble dobrej jakości, z odpowiednimi atestami co będzie miało pozytywny wpływ na zachowanie trwałości projektu.
Całkowita wartość projektu: 949 245,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  806 858,25 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją