• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: "Powiedz YES, kliknij ENTER"
21 Listopad 2018

"Powiedz YES, kliknij ENTER"

 
Zapraszamy do udziału w projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!
Kto może być Uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria uczestnictwa:
 • jest w wieku 25-64 lata,
 • pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT,
 • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
Warto dodać, iż na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, które wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
 • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
 • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
 • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia.
 W ramach ww. projektu oferujemy bezpłatne kursy w zakresie kompetencji językowych i w zakresie kompetencji komputerowych. W ramach każdego kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Rekrutacja trwa! Udział w projekcie jest bezpłatny. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu z Nami: 886 468 299, mail: e-mail.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020
Projekt Powiedz YES, kliknij ENTER! realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, którego celem jest wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT. Do projektu zapraszamy osoby:
 • w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim,
 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r.
 • Natomiast rezultatem będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M).
Podkreślamy, iż podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
 • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
 • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
 • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba pozostająca bez zatrudnienia.
W ramach projektu osoba spełniająca powyższe kryteria może podnieść kompetencje w obszarze ICT. Kurs komputerowy (ICT) na poziomie A-B prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych na poziomie A lub B. Program kursu w zakresie 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji określonych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych określony w załączniku 8 do Regulaminu konkursu, tj. Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Program i certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiada standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) –DIGCOMP. Kurs będzie trwać 90 godzin dydaktycznych. Po zakończonym udziale w projekcie, uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po pozytywnie zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnych z DIGCOMP tj. np. ECDL, ECCC, EDCC itd. na poziomie A-B.
W ramach  projektu oferujemy także kursy w zakresie kompetencji językowych (120 godzin) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestnika projektu. Zapewniamy uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Udział w projekcie jest bezpłatny! Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailowo: e-mail.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją