• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na spotkanie!
08 Październik 2018

Zapraszamy na spotkanie!

W dniu 30 lipca 2018 roku zostało podpisane porozumienie cywilnoprawne dotyczące powstania Klastra Energii „energyREGION Rzepin”. Klaster Energii ma za zadanie zintegrować lokalną społeczność w celu lepszego równoważenia energii oraz realizowania projektów rozwijających lokalną energetykę. Porozumienie integruje lokalną społeczność, której każdy członek zyskuje korzyści.  Wytwórcy mają szansę dostarczyć energię do lokalnych odbiorców oraz rozwijać swoją działalność, natomiast odbiorcy powinni docelowo uzyskać niższe koszty energii.
Burmistrz Rzepina Pan Sławomir Dudzis informuje, że w ramach funkcjonowania Klastra, istnieje możliwość zgłaszania zamiaru zmiany sposobu ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną na system całkowicie proekologiczny. Propozycja dotyczy właścicieli budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Rzepin, to jest na terenie objętym funkcjonowaniem Klastra Energii. Wszyscy, którzy zgłoszą zamiar przystąpienia do tego projektu zostaną włączeni do „GMINNEGO PROGRAMU PARASOLOWEGO”.  Z informacji jakie posiadamy wynika, że takie projekty mogą liczyć na dofinansowanie, którego intensywność może wynieść nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu.
W celu bardziej szczegółowego omówienia tematyki związanej z Klastrem Energii w dniu 11 października 2018 roku o godzinie 10:00, w sali Urzędu Miejskiego w Rzepinie, odbędzie się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, w którym udział wezmą prelegenci znający bieżące uwarunkowania.
Wstępną ankietę, można pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Rzepinie. Twoja decyzja może procentować w wymiarze ekonomicznym (obniżenie kosztów energii) i w wymiarze społecznym (poprawa jakości powietrza w wymiarze lokalnym).
W sprawach bieżącej działalności Klastra Energii można się kontaktować z Urzędem Miejskim w Rzepinie, bezpośrednio z Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Joanną Pych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją